mọi người ơi giúp em với. tình hình là em nhận được topic môn học kỹ thuật số như này và chưa hiểu cách làm. mong mọi người chỉ giáo cho em ạ
Tìm hiểu IC 74164. Thiết kế mạch dịch 2 chế độ: 5
điểm sáng 4 điểm tối xen kẻ và 2 điểm tối 1 điểm sáng
xen kẻ.Sử dụng 1 nút nhấn để chuyển chế độ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: