Cho em hỏi các đầu dây của 2 củ phát sau là những đầu dây gì

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: