Có ai giúp e với ạ đang gấp.
Đề bài: Xây dựng module vào ra ghép nối cổng LPT của PC: với 8 đầu ra rơ le dòng, dòng nhỏ hơn 500mA; 8 đầu vào số cách ly quang. Xây dựng một phần mềm giao diện đơn giản trên máy tính cho phép đọc 8 đầu vào và hiển thị kết quả dưới dạng đồ thị; điều khiển 8 đầu ra bởi nút ấn.
Giá cả thương lượng ạ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: