Báo lỗi e3 khi nhấn công tắc báo cháy và báo lỗi telephone .(đứt cầu chì FB)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: