Các chế giải thích quy cách dây điện ghi thế này nên hiểu thế nào?
+ CU/XLPE/PVC 3X5x1C-300SQ+5x 1c-300sq
+ CU/PVC (E) 2x1cx300sq
+ CU/XLPE/PVC 4X2X1CX120SQ
Em cảm ơn các Pro.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: