Nhờ anh em trợ giúp hệ thống báo cháy đầu beam gst với. Sau khi set xong đầu beam tín hiệu OK ,nhưng khi thử báo cháy đầu bem báo đèn đỏ nhưng tủ trung tâm không báo cháy là sao vậy

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: