Em có một cái mạch mô phỏng bằng Simulink gọi là " Mạch xác lập tuyến tính" mà e ko hiểu gì hết mong các pác giúp e giải thích sơ sơ giùm e tại sao chỗ này pải có linh kiện này, chỗ kia phải mắc thế kia...
Thaks các pác!
Sau khi mô tả nó ra dạng sóng như hình dưới

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: