đề: khi nhấn on thì đèn 1 sáng, sau 1 khoảng thời gian thì đèn 2 sáng, nhấn off thì cả 2 cùng tắt
thiết bị gồm: 1 rơle thời gian, 2 đèn. 1on, 1off

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: