Chào mọi người.
Hiện tại mình đang tính toán thiết kế cho một trạm biến áp.
Mọi người cho hỏi phần tiếp địa trạm thì tính toán theo quy định, quy chuẩn nào, vì đọc nhiều tại liệu hướng dẫn mỗi cái viết một kiểu nên chưa rõ nên áp dụng cái nào.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: