Các bác giúp em với bên em đang đầu tư 2 trạm tăng áp cho nhà máy TĐ thì theo thỏa thuận đấu nối nó có ghi xây dựng tba 6,3/38,5 kV mà theo thiết kế kt nó gi MBA chính 6,3/35kV +- 2x2,5%.
vậy là phải mua MBA 6,3/38,5 kV ah các bác. mà điện áp danh định của lưới vn mình là 35 kV điện áp vận hành đấu nối tại nhà máy có ghi +10% và -5%.
có tài liệu nữa ghi Điện áp vận hành của lưới điện có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn điện áp danh định, trong giới hạn cho phép. Giới hạn trên của điện áp vận hành Umax xác định bởi điều kiện an toàn cho cách điện của đường dây điện, đó cũng là điều kiện chọn cách điện khi thiết kế đường dây điện.

Giới hạn max đó là:

6kV < Udđ < 220kV thì Umax = 1,1.Udđ ;
các bác thông não hộ em với ạ em cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: