Hầu hết kết quả của việc đo mức có được đều thông qua suy luận. Một trong các phép đo mức thông qua suy luật đó là giám sát áp lực cột chất lỏng.
Áp suất cột chất lỏng được xác định :
Áp suất = Chiều cao của cột chất lỏng * Tỉ trọng của chất lỏng * Gia tốc trọng trường
Áp suất (Pressure) = H*D*g
hay:
Pressure = H*S

Ở đây H = Chiều cao của chất lỏng
S = Trọng lượng riêng của chất lỏng

Do đó, để xác định mức chất lỏng, điều quan trọng là có được trọng lượng riêng của chất lỏng đó. Khi đó mức chất lỏng bằng tích của chiều cao cột chất lỏng và khối lượng riêng của chất lỏng đó như công...xem thêm bài viết tại đây

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: