Hội trường DIÊN HỒNG của nhà Quốc Hội là nơi linh thiêng được toàn dân kính vọng, đây là nơi tích tụ sinh khí tư duy trí tuệ của dân tộc. Và dĩ nhiên nơi đây không thể là là nơi cho những thằng vô sĩ như TRIỆU TÀI VINH bước vào.
Tôi tin chắc hầu hết các vị trong hội đồng nguyên lão và đại biểu của cử tri rất miệt thị và khinh thường thằng MỌI này.
Nếu trong đầu của hắn còn một chút gì của phần người thì nên cuốn gói ra khỏi nơi tôn nghiêm này để bá tánh bớt cơn thịnh nộ.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: