Tôi cũng mông Bác nguyễn phú trọng khỏe mạnh để tiếp tục lãnh đạo. Và vì dân vì nước hủy bỏ luật đặc khu vĩnh viễn. Được vậy nhân dân đời đời nhớ ơn Bác. Hùm chết để đã người thì để tiếng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: