Để tối ưu mức giá lúc nộp đơn đăng ký thương hiệu, người nộp đơn sở hữu thể cân nhắc các biện pháp sau:

a. thực hiện tra cứu sơ bộ trên cơ sở vật chất dữ liệu của Cục với trí não để giám định khả năng như vậy gây nhầm lẫn của nhãn hiệu dự định đăng ký có các thương hiệu đã được cấp bằng. nếu phát hiện sở hữu thương hiệu đã đăng ký trùng với nhãn hàng của mình, người nộp đơn nhãn hàng nên cân nhắc sửa đổi thương hiệu cho khác biệt. Việc tra cứu sơ bộ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục mang trí óc

b. Do phí đăng ký nhãn hàng được tính toán dựa trên số đội ngũ sản phẩm/dịch vụ đăng ký, mức phí tối thiểu cho đơn nhãn hiệu tương ứng mang đơn có 1 lực lượng sản phẩm/dịch vụ mang nhỏ hơn hoặc bằng 6 sản phẩm/dịch vụ. Cục với trí não sẽ tính thêm phí đăng ký cho từng đội ngũ bổ sung và từng sản phẩm/dịch vụ trong khoảng sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. do đó, chủ đơn nên cân đề cập chỉ đăng ký cho những hàng ngũ sản phẩm/dịch vụ mà chủ đơn dự định sẽ khai thác thương mại, ko đăng ký cho hồ hết những lực lượng sản phẩm/dịch vụ tương ứng mang các nhóm ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức để tiết kiệm giá tiền.

https://dangkybaohonhanhieuhavip.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: