Để tối ưu giá tiền lúc nộp đơn đăng ký nhãn hàng, người nộp đơn mang thể cân kể các giải pháp sau:

a. thực hành tra cứu sơ bộ trên cơ sở dữ liệu của Cục có trí óc để giám định khả năng như vậy gây nhầm lẫn của thương hiệu dự kiến đăng ký mang những nhãn hiệu đã được cấp bằng. nếu phát hiện sở hữu nhãn hàng đã đăng ký trùng mang thương hiệu của mình, người nộp đơn thương hiệu nên cân đề cập sửa đổi thương hiệu cho dị biệt. Việc tra cứu sơ bộ được thực hiện trên cơ sở vật chất dữ liệu của Cục với trí óc

b. Do phí đăng ký nhãn hiệu được tính toán dựa trên số nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký, mức phí tối thiểu cho đơn nhãn hàng tương ứng có đơn có một đội ngũ sản phẩm/dịch vụ sở hữu nhỏ hơn hoặc bằng 6 sản phẩm/dịch vụ. Cục có trí tuệ sẽ tính thêm phí đăng ký cho từng lực lượng bổ sung và từng sản phẩm/dịch vụ từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm. vì thế, chủ đơn nên cân kể chỉ đăng ký cho những đội ngũ sản phẩm/dịch vụ mà chủ đơn dự kiến sẽ khai thác thương mại, ko đăng ký cho toàn bộ các đội ngũ sản phẩm/dịch vụ tương ứng với các nhóm ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị để tiết kiệm tầm giá.

https://dangkynhanhieudocquyenhavip.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: