Tuy nhiên vấn đề gia nhập Công ước 98 được cho rất quan trọng đối với Việt ... “Theo quy định của Quốc Hội thì những ai có thể trình công ước và phê ... Có thể do sức khỏe của Chủ tịch nước không thể đứng trước Quốc Hội được ... Sựvắng mặt của ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ...

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: