Nếu bà ta thành thật khai báo chính bọn này bắt cóc thì chắc con gái bà không thiệt mạng vì nếu khai ra thì bà ta cũng dính dáng đến buôn bán ma tuý, nếu chọn con gái được cứu sống, hai là chọn cách sống phởn phơ bỏ mặc con gái như bạn bạn chọn cái nào.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: