Các bác cho em hỏi với!
- thủ có tổng S=100KW thì dùng dây 3*50+1*25 có ổn không?
- sau này dụ kiến nâng cấp thêm máy có tổng S=180KW vậy thì chạy đây nguồi chơ dây to luôn (mà là dây bao nhiêu thì vừa? ) hay đi dây 3*50+1*25 trước nao nâng cấp thì đi tiếp dây 3*50+1*25 liệu có được không ạ?
- Át tổng nắp bao nhiêu thì vừa ạ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: