Lý hiển Long là người gốc Trung Hoa nói theo Trung Quốc. Sinh ga po là đồng minh của Mỹ, Trung Quốc chưa bao giờ ủng hộ việt nam, lịch sử chưa có nước nào làm được điều mà việt nam đã làm. Lý hiển Long nói láo ko thể chấp nhận được..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: