Tổ chức là tối cao nếu có tiền và có nhiều tiền sẽ được phân công ở vị trí cao hơn, tốt hơn nếu không có tiền hoặc không vào dây lợi ích nhóm, hoặc đụng đến quyền lợi của nhóm lợi ích sẽ gặp cái kết bi thảm thế thôi nói nhiều làm gì kết luận nhanh chính xác

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: