Thời gian khởi động Y thông thường là bao nhiêu??? Tốc độ vừa kết thúc khởi động Y là bao nhiêu % so với định mức để chuyển sang ∆ là đạt ???
Các bác cho e xin ý kiến ạ?????

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: