Đúng là thiết kế đẹp thôi chưa đủ, cái quan trọng nhất là thị trường, như nhận xét đã nói thì thị trường ô tô Việt khá nhỏ buộc phải tiến ra nước ngoài, nhưng nếu muốn tấn công thị trường ĐNA thì làm sao thuyết phục được người dân nước họ thay 1 thương hiệu đã có tiếng bằng 1 chiếc ô tô từ nhà sản xuất vô danh, trong khi không thể đánh vào tinh thần dân tộc

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: