Hiện đơn vị mình sử dụng điện lưới và máy phát 3 pha để cung cấp cho 01 UPS Socomec 3 pha. Do điện lưới mất cả ngảy mà máy phát điện lại bi hỏng, có giải pháp nào dùng máy phát 1 pha để cung cấp cho UPS được không? đơn vị mình đang dùng con SOCOMEC PRO 20A pha.
Anh chị hướng dẫn giúp! Thanks

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: