Em đang có vấn đề về kết nối kiểu ren của van góc. Các Pro cho em hỏi nếu mình dùng kiểu ren NPT thì có kết nối được với kiểu ren NST không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: