Đầu dò khói cực nhạy dạng hút VESDA-E VEP
Đây là loại đầu dò nhiệt cực nhạy báo cháy sớm, qua đầu dò này có thể giúp chúng ta phát hiện cháy sớm và có biện pháp xử lí kịp thời tránh gây thiệt hại về người và của cải.
Đầu dò khói cực nhạy dạng hút VESDA-E VEP trang bị kỹ thuật phát hiện khói tiên tiến và mới nhất để cung cấp cho việc cảnh báo rất sớm và loại bỏ báo cháy giả tốt nhất cho nhiều ứng dụng
Để tìm hiểu thêm về đầu dò khói cực nhạy này có thể vào tham khảo tại website của Công ty Hồng Thuyên hoặc liên hệ qua sđt: 028 3720 6114

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: