Trường nào cũng vậy cũng có người giỏi, người dzom, hơn thua làm j.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: