các bác giúp em với!!
em cần lấy vùng nhớ HMI tags( kiểu dữ liệu WString độ dài tới 13 chữ số) đem qua chương trình PLC để xử lí bác nào biết giúp em với :(((

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: