Bên mình đang thi công một đường cáp 22kV dài khoảng 20km, ở giữa là 15 trạm có thiết bị. Ba cáp đơn có bọc giáp xếp dạng trefoil đặt trong máng bê tông. Xin cho mình hỏi là cấp điện áp này, chiều dài này, cách lắp đặt này thì có cần phải đảo pha không. Hiện này mỗi đoạn khoảng 1.5 km sẽ đảo pha trọn một chu kỳ. Đảo pha như vậy có dài đặt quá không. Có cần đảo pha cho cáp dạng trefoil không.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: