Gửi ACE trong diễn đàn tiêu chuẩn Ashare handbook!
- Tài liệu này dùng để tính số lần trao đổi gió, chọn vận tốc gió ở chụp thời tiết...
-Tài liệu này rất hay cho tính toán thiết kế hệ thống thông gió , điều hòa không khí và rất thích hợp cho Ae nào muốn viết spec cho tender.


Link Tài liệu:

https://files.pw/wd2cows5sa5b

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: