anh chị nào giúp em chút! "so sánh timer và couter s7_200 cpu21x và s7_200cpu22x?" giúp em tí! em đang tìm hiểu về loại này, em cũng chỉ biết sơ sơ thôi! anh chị nào biết thì chia sẽ cho em với!
em xin cảm ơn!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: