Xin chào mn ! Mình có một vấn đề thắc mắc về màn hình HMI GS 2107 .
- Loại này có chế độ chữ ( text) chạy đi, chạy lại trên màn hình không ạ . Mong mn giúp :)))

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: