Hi mọi người.
Mình đang làm cái mô hình về Survoltel mà không hiểu chỗ mạch bảo vệ cao áp chỗ có con tắc te và rơ le trung gian nó hoạt động kiểu gì. Ai có mạch về con Survolter này cho mình với.
Lang thang hoài trên a Google mà ko có, Chơi hàng cổ mệt ghê đâu. Hazz

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: