Mình dùng Next từ đợt đầu mới ra nhưng hồi đó ứng dụng còn sơ sài tính năng ít hơn bây giờ nhiều.