Anh em nào làm về trạm giúp đỡ mình với. Xem hiện tượng này có phải bị hài không .
Đo áp A-B =400V
Đo áp A-C =400V
Đo Áp B-C =380V.
Vậy là bị sao. Như này không xác định được là bị pha B hay pha C nữa .

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: