Em xin chào các a/c. Mấy a/c có catalogue của máy biến ABB 63MVA 110/22KV cho em xin .
Và cho em hỏi cách tính ngắn mạch trung thế làm như thế nào ? Em cảm ơn mọi người.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: