Ở định nghĩa cơ bản thì gần như đã có sự khác biệt rất lớn giữa biến tần và servo. Tên gọi biến tần có nghĩa đây là thiết bị chuyên dụng dùng để thay đổi tần số vào động cơ qua đó thay đổi được tốc độ động cơ. Trong khi đó tên gọi của servo có nghĩa đây là một thiết bị có khả năng điều khiển có hồi tiếp( điều khiển tốc độ, torque, vị trí). Càng về sau này thì biến tần được nâng cấp bổ sung thêm nhiều tính năng tuy nhiên vẫn chủ yếu dựa trên cơ sở là thay đổi tần số để điều khiển tốc độ nên so với servo vẫn khác nhau rất nhiều về chất lượng điều khiển.
Tham khảo: so sánh biến tần và servo

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: