Em chào mọi người ạ, em đang cần tìm các TCVN ngành điện, cụ thể là TCVN, quy chuẩn quốc gia về máy móc, thiết bị, hoạt động...của nhà máy nhiệt điện. Ví dụ 1 số tiêu chuẩn sau: Performance test code for utility boiler, Performance test guide of fossil fired power plant Performance test for pulverizers and pulverizing systems of power station,...bên em chuyên sửa chữa hiệu chính, quản lý xây dựng,...tất cả các dịch vụ liên quan đến nhà máy nhiệt điện. Em mới tiếp xúc với ngành điện lần đầu, xin mọi người chỉ bảo và giúp đỡ, em cám ơn rất nhiều ạ!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: