Mình tìm được một ít Video training phần mềm Inotuch. Muốn chia sẻ cho các bạn học tập và nghiên cứu. Trong link này có 11 phần. Mỗi phần sẽ có những video ngắn. Chúc các bạn học tập và nghiên cứu tốt.

https://drive.google.com/drive/folde...Bc5Ao9VGEW458p

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: