Em hỏi các bác trong diễn đàn là ở đơn vị em có lắp MC đường dây mà dùng bảo vệ vô hướng, nó tác động ngắt đc cả các sự cố ở phía trước của MC. EM không hiểu sao mà MC có thể lấy tín hiệu cả phía trước của MC để tác động?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: