cho mình hỏi sao lệnh DSUB mình không trừ được ạ
D0 là tổng số xung ban đầu
D26 là số xung đã phát ạ

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: