Phần mềm sử dụng cho dòng sản phẩm HMI của hãng M2I - Hàn Quốc

TOPR/TOPRX/TOPRW/TOPRH, TOP-PCVIEW.

( Xem chi tiết https://www.vnplc.com/p/top-design.html )

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: