Vẽ sơ đồ dây quấn 1 lớp ĐC KĐB 3 pha có Z= 36, 2P=2
ĐỀ1: Dạng đồng khuôn phân tán đơn giản

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: