Làm thế nào để biết hệ thống nlmt của mình quá tải so với máy biến áp? Cách tính có giống với điện 3 pha không mọi người...
Hệ thống nlmt khi phát lên lưới có ảnh hưởng gì đến các tải trong khu vực lưới k?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: