- Chuyên đề 3.2.1: Checklist nghiệm thu hệ thống điện
- Tài liệu sẽ chia sẻ: Các checklist
- Cách thức: Subcribe kênh youtube -> Comment email
https://youtu.be/C6nNNBEtkag

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: