Mình thấy ở 1 công ty Điện lực có 1 sơ đồ lưới, máy cắt, tụ bù, đóng cắt bằng led. Trên đó có 1 số công tắc, dây điều khiển đi vào cổng RS232 của máy tính. Trên máy tính có sơ đồ như ngoài bảng điều khiển chạy bằng epower man :
- Đóng cắt trên máy tính thì ngoài sơ đồ đèn cũng đóng cắt.
- Đóng cắt ngoài bảng điều khiển thì sơ đồ trên máy cũng thể hiện theo.
Mình đả xin source nhưng trang hướng dẫn ngắn quá không làm được. Bác này rành việc này xin chỉ giáo. Còn nếu làm rẻ rẻ thì cho xin số điện thoại để liên hệ. Cảm ơn nhiều

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: