mình có lập trình plc omron c200he cpu 32 ,viết xong khong sd dc báo lỗi I/O over err . bộ cũ thì sài bình thường ,muốn thay bộ khác thì báolo6ix đó, đồng thời cổng com A sáng ,giờ làm sao

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: