k/g mọi người,

Nhờ mọi người hướng dẫn khối DB3.DBD0 trong khối này hoạt động như thế nào,khai báo gán đến I 14.2ở đâu.

Chân thành cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: