Cách dùng since và for luôn gây ra sự khó khăn cho bất cứ ai học ngoại ngữ khi ứng dụng vào cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, các bài tập trên lớp hay thậm chí là trong cả văn phong giao tiếp hàng ngày. Bạn sẽ rất khó phân biệt và dễ dàng bị nhầm lẫn mỗi khi sử dụng cấu trúc since và for trong tiếng Anh.

Đừng lo, Tiếng Anh Free sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức đầy đủ nhất về cách dùng since và for giúp bạn có thể nhận biết cũng như sử dụng chúng một cách thành thạo nhé!

Định nghĩa về cách dùng since và for trong tiếng Anh
Since và for là 2 giới từ được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh và đặc biệt trong các bài thi về thì quá khứ đơn và các thì hoàn thành. Vì vậy, làm sao để phân biệt 2 giới từ này và cách dùng trong từng trường hợp cụ thể?

Since và For đều được dùng trong câu với ý nghĩa diễn tả về mốc thời gian và khoảng thời gian. Tuy nhiên, mỗi từ lại được sử dụng trong những tình huống khác nhau.

A. Cách dùng Since trong tiếng Anh
Since: Từ khi, khi, kể từ khi

Since dùng chỉ mốc thời gian mà sự việc hay hành động bắt đầu xảy ra, chỉ mốc thời gian. Thường trả lời cho câu hỏi When và dùng nhiều trong các thì hoàn thành.

Ví dụ: Since 7pm, since October, since 1989,….

Cách dùng since

(Cách dùng since trong tiếng Anh)

B. Cách dùng For trong tiếng Anh
For: Khoảng, trong

For được dùng để chỉ một khoảng thời gian mà sự việc hoặc hành động diễn ra, kéo dài trong suốt khoảng thời gian đó. Khác với Since, giới từ for dường như được sử dụng trong tất cả các thì và trả lời cho câu hỏi How long …?

Ví dụ: For 4 months, for a long time, for 2 years,…

Tìm hiểu thêm vể các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

Cấu trúc No Sooner
Cấu trúc Neither nor
Cấu trúc so that
Cách dùng since
Tân ngữ trong tiếng Anh
Cấu trúc When
Cấu trúc Would you like

Cấu trúc since và for trong tiếng Anh
A. Cấu trúc Since:
Since + mốc thời gian

Khi Since đứng giữa câu: Chỉ một mốc thời gian mà sự việc, hành động xảy ra

Ví dụ: She has been away since Tuesday.

Khi Since đứng đầu câu: Dùng để chỉ lý do hoặc chỉ 1 mốc thời gian (kể từ khi)

Ví dụ: Since he wanted to pass his exam, he decided to study well (Vì anh ấy muốn vượt qua kỳ thi của mình, anh ấy quyết định học tốt)

B. Cấu trúc for:
For + khoảng thời gian

Ví dụ: We lived Ha Noi city for 5 years.

Cấu trúc for

(Cấu trúc for trong tiếng Anh)

Since For
10 o’clock March lunchtime three hours four days 2 months
Monday 2020 they came 15 minutes 5 years years
20 June Christmas she got up two weeks ages a long time
Các cách dùng since và for trong tiếng Anh
Cách dùng since
Since dùng trong các thì hoàn thành
Các thì hoàn thành

Ví dụ

Thì hiện tại hoàn thành

She haven’t slept since last night.

(Cô ấy đã không ngủ từ tối qua)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
I have been playing soccer since 6 o’clock.

(Tôi đã đá bóng từ lúc 6 giờ)

Thì quá khứ hoàn thành
I was sad when the company moved. I had worked there since I was 21 years old.
(Tôi rất buồn khi công ty đóng cửa. Tôi đã làm việc ở đó từ khi tôi 21 tuổi)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
He had been listening that song every night since it started.
(Anh ấy đã nghe bản nhạc đó mỗi tối từ khi nó bắt đầu phát hành)

Since + Thì quá khứ đơn
Ví dụ:

John have liked reading since He was a child

(John đã thích đọc sách kể từ khi anh ấy còn bé)

Since his school year started, He has been so excited

(Kể từ khi năm học mới bắt đầu, anh ấy cảm thấy rất háo hức)

Since + Thời điểm ở quá khứ
Ví dụ:

I’ve lived here since 2010

(Tôi đã sống ở đây từ 2010)

Since there: kể từ đó
Ví dụ:

Since there, they have never meet together again.

(Kể từ đó, họ không bao giờ gặp nhau nữa)

Cách dùng for
Dưới đây là cách dùng của for trong tất cả các thì.

Thì

Ví dụ

Hiện tại đơn

I play soccer for 2 hours a day

Hiện tại tiếp diễn

I’m watching movie for 1.5 hours

Hiện tại hoàn thành

They have Just sleep for 45 minutes

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

She has been learning new vocabulary for 2 days

Quá khứ

I was born in 1996

Tương lai

He will go to the camp for 5 days

Tìm hiểu thêm vể các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

Cấu trúc used to/ be used to/ get used to
Cấu trúc as soon as
Cấu trúc Would rather
Cấu trúc would you mind/ Do you mind
Cấu trúc Wish
Cấu trúc suggest

Trên đây Tiếng Anh Free đã tổng hợp cách dùng since và for cũng như hướng dẫn các bạn cách phân biệt since và for trong tiếng Anh. Để học tốt tiếng Anh, bên cạnh việc học các cấu trúc ngữ pháp thì kỹ năng giao tiếp và từ vựng là không thể thiếu. Nạp 1500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong 30 ngày với sách Hack não 1500 từ vựng tiếng Anh của Step Up. Với cuốn sách này, bạn có thể tự tin nghe hiểu 80% các cuộc hội thoại và tự tin giao tiếp với người bản ngữ.

Xem ngay sách Hack Não 1500 từ tiếng Anh – Nạp siêu tốc 1500 từ vựng và cụm từ trong 50 ngày.


Tìm hiểu ngayHi vọng rằng, với bài viết này đã phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cũng như phân biệt like và as trong tiếng Anh một cách tốt nhất. Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: