Trích dẫn Gửi bởi baohuy_pla Xem bài viết
Gửi bạn 3 cuốn sách:

Advanced DC-DC Converters

Pulse-width Modulated DC-DC Power Converter


Hai cuốn này viết chuyên về DC-DC converter, khá chi tiết về cấu trúc và điều khiển.

Power Electronics - Converters, Applications, and Design
Cuốn này của tác giả Ned Mohan, rất hay, thuộc hàng kinh điển. Trong đó có phần viết về DC-DC converter, cũng có tất cả những loại bạn cần.

Nếu bạn cần các bài báo của IEEE thì hoặc là bạn có tên bài cụ thể, nếu thuộc loại down được, tôi sẽ giúp. Hoặc là bạn đưa ra lĩnh vực cụ thể thì tôi mới đưa bài báo liên quan cho bạn được.
Anh có thể gửi mail cho em 2 cuốn này được không anh. Link mediafire của anh hỏng rồi. Cám ơn anh