• Webdien.com - Cầu nối dân điện


  1. [HOT] - Webdien đang tuyển các vị trí quản lý cao cấp


 • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
  Kết quả 1 đến 10 của 23
  1. #1
   Tham gia
   25-10-2010
   Bài viết
   60
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài

   Mặc định Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Mạch đèn giao thông ngã 4
   Đề bài :Có 3 phím bấm
   1: Run(Chạy ở chế độ bình thường)
   2: Nháy(Chạy ở chế độ giờ thấp điểm)
   3: Stop
   Giản đồ thời gian như sau

   Mạch Sơ đồ mạch như sau

   Toàn bọ chương trình TẠI ĐÂY
   Lưu ý: Dùng các phiên bản Proteus lớn hơn bản 6.9 để mở mạch
   CODE chương trình
   Code:
   ;*******************************************************************;
   ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*;
   ;*/		TRUONG DAI HOC CONG NGHIEP HA NOI		 /*;	
   ;*/		  	  KHOA - DIEN				 /*;
   ;*/	CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM TREN LED 7 THANH	 /*;
   ;*/	CHUONG TRINH BOI: PHAN VAN HA				 /*;
   ;*/	TUC LA		: HAPROHAUI				 /*;
   ;*/	DUOC UP LEN FORUM	: WEBDIEN.COM			 /*;
   ;*/////////////////////////////////////////////////////////////////*;
   ;*******************************************************************
   	;=======================================================
   	;	BAM PHIM TANG, GIAM, RESET VA HIEN THI
   	;=======================================================
   
   	ORG 	0000H
   	LJMP	INIT
   	ORG	0003H	
   	RETI
   	ORG	000BH	
   	RETI
   	ORG	0013H	
   	RETI
   	ORG	0023H	
   	RETI
   	ORG	002BH	
   	LJMP	INT_T2
   ;=============================
   ;KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	NUM	EQU	50H
   	D0	EQU	51H
   	D1	EQU	52H
   	TIC	EQU	53H
   	SEC	EQU	54H
   	PRUN	EQU	P1.0
   	PNN	EQU	P1.1
   	PSTOP	EQU	P1.2
   	MODE1F	EQU	00H
   	MODE2F	EQU	01H
   	RUNF	EQU	02H
   	NNF	EQU	03H
   	STOP	EQU	04H
   ;=============================
   ;KET THUC KHAI BAO BIEN
   ;=============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;=============================
   ;	KHOI TAO CHUONG TRINH
   ;=============================
   	ORG	100
   INIT:
   	CLR	EA		
   	MOV	SP,#2FH		
   	MOV	T2CON,#04H	
   				
   	MOV	RCAP2H,#0B1H	
   	MOV	RCAP2L,#0E0H	
   	MOV	NUM,#50
   	MOV	TIC,#0
   	MOV	SEC,#0
   	MOV	MODE1F,#0
   	MOV	MODE2F,#0
   	MOV	RUNF,#1
   	MOV	P3,#0
   	MOV	R7,#0
   	SETB	IE.5
   	SETB	EA
   HERE:
   	SJMP	HERE
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE TSEC
   ;	CHUONG TRINH TINH THOI GIAN
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   TSEC:
   
   	JNB	RUNF,KHONG
   	SJMP	CHAY
   CHAY:
   	JB	STOP,KHONG
   	INC	TIC
   	MOV	A,TIC
   	CJNE	A,#50,KTSEC1
   	DEC	SEC
   	MOV	TIC,#0
   	MOV	A,SEC
   	CJNE	A,#0FFH,KTEC1
   	MOV	SEC,#29
   KHONG:
   	MOV	P0,#0C0H
   	SJMP	KTSEC1
   KTSEC1:
   	MOV	NUM,SEC
   	RET
   
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE SLMODE
   ; CHUONG TRINH CHON MODE
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   SLMODE:
   	
   	MOV	P1,#00
   	SETB	RUNF
   	CLR	NNF
   	CLR	STOP
   	MOV	SEC,#0
   	SJMP	KTSLMOD
   KTNN:
   	SETB	NNF
   	CLR	RUNF
   	CLR	STOP
   	MOV	TIC,#0
   	SJMP	KTSLMOD
   KTSTOP:
   	JNB	PSTOP,KTSLMOD
   	CLR	RUNF
   	CLR	NNF
   	SETB	STOP
   	MOV	P3,#0
   KTSLMOD:
   		
   	RET
   
   ;===============================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===============================
   
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE MODE1
   ; CHUONG TRINH CHAY CHE DO 1
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   MODE1:
   	JNB	RUNF,KTMODE1
   	MOV	A,SEC
   	CJNE	A,#29,SEC17
   	MOV	P3,#21H
   SEC17:
   	CJNE	A,#17,SEC14
   	MOV	P3,#22H
   SEC14:
   	CJNE	A,#14,SEC2
   	MOV	P3,#0CH
   SEC2:
   	CJNE	A,#2,KTMODE1
   	MOV	P3,#14H
   KTMODE1:
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE MODE2
   ; CHUONG TRINH CHAY CHE DO 2
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===============================
   MODE2:
   	JNB	NNF,KTMODE2
   	JB	P1.0,LAM
   	CPL	MODE2F
   	MOV	A,MODE2F
   	CJNE	A,#1,LAM
   	MOV	P3,#0
   	SJMP	KTMODE2
   LAM:
   	MOV	A,TIC
   	CJNE	A,#0,V2
   	MOV	P3,#12H
   V2:
   	CJNE	A,#26,KTMODE2
   	MOV	P3,#0
   
   KTMODE2:
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===============================
   ;SUBROUTINE HEXTOBCD
   ;	HEX TO BCD
   ;INPUT: NUM
   ;OUTPUT: D1,D0
   ;===============================
   HEXTOBCD:
   	MOV	A,NUM	
   	MOV	B,#10	
   	DIV	AB	
   	MOV	D0,B	
   	MOV	D1,A	
   	RET
   ;=================================
   ;	KET THUC CHUYEN TRINH CON
   ;=================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;==================================
   ;INT	INT_T2
   ; CHUONG TRINH HIEN THI SO LAN AN PHIM VA HIEN THI
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   INT_T2:
   		
   	CLR	TF2		
   	LCALL	HEXTOBCD	
   	LCALL	BCDTO7T		
   	LCALL	DISPLAY
   	LCALL	TSEC
   	LCALL	SLMODE
   	LCALL	MODE1
   	LCALL	MODE2
   KET:
   	RETI
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTNI BCDTO7T
   ;INPUT: NONE
   ;OUTPUT: NONE
   ;===================================
   BCDTO7T:
   	MOV	DPTR,#SEGMENT	
   	MOV	A,D0		
   	MOVC	A,@A+DPTR	
   	MOV	D0,A		
   	MOV	A,D1		
   	MOVC	A,@A+DPTR	
   	MOV	D1,A		
   	RET
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;SUBROUTINE DISPLAY
   ; HIEN THI LEN LED 7 THANH
   ;INPUT:
   ;OUTPUT:
   ;===================================
   DISPLAY: 
   	CJNE	R7,#0,LED2
   	MOV	P2,#1B
   	MOV	P0,D0
   	
   	SJMP	XLR7
   LED2:	
   	MOV	P2,#2
   	MOV	P0,D1
   XLR7:	
   	INC	R7
   	CJNE	R7,#2,KT	
   	MOV	R7,#00H
   KT:
   	RET
   	
   
   ;===================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;===================================
   	;************************************************
   	;	NGAN CACH GIUA CAC CHUONG TRINH
   	;************************************************
   ;===================================
   ;	MA 7 THANH
   ;===================================
   SEGMENT:	
   	DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   ;SO THAP PHAN	 0  1   2  3  4  5  6  7  8 9
   ;====================================
   ;	KET THUC CHUONG TRINH
   ;====================================
   PS: Thấy hay thanks cái

   --------------------------------------------------------------------------------
   Xem bài viết cùng chuyên mục:

   Sửa lần cuối bởi haprohaui; 23-03-2011 lúc 22:36. Lý do: Lỗi Hình Ảnh
   [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]

  2. The Following 12 Users Say Thank You to haprohaui For This Useful Post:


  3. #2
   Tham gia
   05-10-2009
   Bài viết
   152
   Cảm ơn
   10
   Được cảm ơn 41 lần, trong 27 bài

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Trích dẫn Gửi bởi onenghi Xem bài viết
   a lam mach nay rat hay nhung thuc te co ung dung dc k ne?sinh vien nganh dien minh noi rieng cho nhanh vi xu ly ung dung rat nhieu nhung cai nao phai thuc te va phu hop voi moi nguoi va de lam nua chu
   MOI NGUOI CAN NAP IC HO 89 LIEN HE voi TOI
   SDT 0972633200 gap NGHỊ nha !
   mạch nap có mất tiền không bạn? vs sinh viên, mình khuyên các bạn sử dụng dòng 89sxx, chỉ cần 1 cổng lpt là có thể nạp đc ic.

  4. #3
   Tham gia
   27-08-2009
   Bài viết
   7
   Cảm ơn
   2
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   cho mih hoi sao cai bag led7 thanh khi chay lai khong sang nhi?thanks.

  5. #4
   Tham gia
   23-04-2011
   Bài viết
   5
   Cảm ơn
   3
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Cảm ơn bạn nhiều. have a nice day

  6. #5
   Tham gia
   04-11-2011
   Bài viết
   22
   Cảm ơn
   4
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Mạch nạp đó nạp được nhiều IC ko?
   Nó làm việc ổn định chứ
   bạn ở đâu.mạch nạp giá 170k có kèm theo phân mêm kết nối mạch nạp với máy tính ko?

  7. #6
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,503
   Cảm ơn
   222
   Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Trích dẫn Gửi bởi yuku Xem bài viết
   Mạch nạp đó nạp được nhiều IC ko?
   Nó làm việc ổn định chứ
   bạn ở đâu.mạch nạp giá 170k có kèm theo phân mêm kết nối mạch nạp với máy tính ko?
   170K/mạch thì chắc chắn là mạch nạp qua cổng COM. laptop giờ làm gì có cái nào có cổng COM. thêm 100K nữa là mua được cái mạch nạp giao tiếp USB luôn, phần mềm nạp thường là miễn phí.
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  8. #7
   Tham gia
   04-11-2011
   Bài viết
   22
   Cảm ơn
   4
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   các bác ch giúp em với.em làm 1 mạch đèn giao thông.tín hiệu ra ở các đen đỏ,xanh, vàng cùng 1 lúc.nguyên nhân là do đâu.có phải là do code ko?

  9. #8
   Tham gia
   18-05-2010
   Địa chỉ
   Long Hải
   Bài viết
   1,503
   Cảm ơn
   222
   Được cảm ơn 886 lần, trong 585 bài

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   Trích dẫn Gửi bởi yuku Xem bài viết
   các bác ch giúp em với.em làm 1 mạch đèn giao thông.tín hiệu ra ở các đen đỏ,xanh, vàng cùng 1 lúc.nguyên nhân là do đâu.có phải là do code ko?
   cho em xem cái mạch và code ạ.
   Cao Văn Hưởng
   Email: vanhuongcao@gmail.com

  10. #9
   Tham gia
   04-11-2011
   Bài viết
   22
   Cảm ơn
   4
   Thanked 1 Time in 1 Post

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   đây là code bác xem hộ em với
   Code:
   DEM EQU R2
   DEM1 EQU R3
   DEM2 EQU R4
   XANH EQU 16H
   VANG EQU 17H
   DO EQU 18H
   ORG 000
   JMP MAIN
   ORG 0BH
     MOV TH0,3CH
     MOV TL0,0B0H
     INC DEM
     RETI
   MAIN:  MOV TMOD,#01
     MOV TH0,#3CH
     MOV TL0,#0B0H
     CLR TF0
     SETB TR0
     MOV IE,#82H
   TD:  MOV P1,#21H
     MOV XANH,#17
     MOV VANG,#3
     MOV DO,#20
     MOV DEM1,XANH
     MOV DEM2,DO
   H1:  MOV DEM,#0
     LCALL BCD_HEX
   LB1:  LCALL HIEN_THI
     CJNE DEM,#20,lb1
     DEC DEM1
     DEC DEM2
     CJNE DEM1,#0,H1
     MOV P1,#22H
     MOV DEM1,VANG
   H2:  MOV DEM,#0
     LCALL BCD_HEX
   LB2:  LCALL HIEN_THI
     CJNE DEM,#20,LB2
     DEC DEM1
     DEC DEM2
     CJNE DEM1,#-1,H2
     MOV P1,#0CH
     MOV DEM1,DO
     MOV DEM2,XANH
   H3:  MOV DEM,#0
     LCALL BCD_HEX
   LB3:  LCALL HIEN_THI
     CJNE DEM,#20,LB3
     DEC DEM1
     DEC DEM2
     CJNE DEM2,#0,H3
     MOV P1,#14H
     MOV DEM2,VANG
   H4:  MOV DEM,#0
     LCALL BCD_HEX
   LB4:  LCALL HIEN_THI
     CJNE DEM,#20,LB4
     DEC DEM1
     DEC DEM2
     CJNE DEM2,#-1,H4
     JMP TD
   
   BCD_HEX:MOV A,DEM1
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV 12H,A
     MOV 13H,B
     MOV A,DEM2
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV 14H,A
     MOV 15H,B
     RET
   
   HIEN_THI:MOV DPTR,#500H
     MOV A,12H
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     MOV P3,#0FEH
     LCALL DELAY
     MOV P3,#0FFH
   
     MOV A,13H
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     MOV P3,#0FDH
     LCALL DELAY
     MOV P3,#0FFH
   
     MOV A,14H
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     MOV P3,#0FBH
     LCALL DELAY
     MOV P3,#0FFH
   
     MOV A,15H
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     MOV P3,#0F7H
     LCALL DELAY
     MOV P3,#0FFH
       
   DELAY:  MOV R6,#150
   DEL1:  DJNZ R6,DEL1
     RET
   
   ORG 500H
   DB  0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
   END
   +++---o0o---+++
   cái code co bác haprohaui em dịch bănng keil C báo lỗi nhiều lắm.
   Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 26-12-2011 lúc 09:39. Lý do: cho code vào thẻ code

  11. #10
   Tham gia
   16-03-2012
   Bài viết
   1
   Cảm ơn
   0
   Được cảm ơn 0 lần, trong 0 bài

   Mặc định Ðề: Mạch Đèn Giao Thông Ngã 4 dùng 89c52

   sửa lại cái code đi bác ơi dịch bằng kell c không chạy dc sửa nhanh hộ em cái đang cần

  Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

  Trả lời với tài khoản Facebook

  Các Chủ đề tương tự

  1. Thảo luận - Hàm delay 1s cho 89C52
   Bởi phamhatb trong diễn đàn ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ
   Trả lời: 2
   Bài cuối: 08-03-2022, 16:07
  2. Trợ giúp - Giúp về AT 89c52
   Bởi maiyeulyt trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 06-01-2014, 10:34
  3. Thảo luận - hỏi về 89c51 và 89c52
   Bởi timnguoiyeu123 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 12-05-2013, 19:04
  4. Trợ giúp - Cần giúp đỡ về ic 89c52 làm đồ án về đồng hồ hiển thị trên lcd
   Bởi khoiqb1987 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 4
   Bài cuối: 02-03-2012, 10:39
  5. Hiện thị số lần Ấn phím dùng 89c52
   Bởi haprohaui trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
   Trả lời: 5
   Bài cuối: 29-11-2010, 23:58
  Văn Võ Trạng Nguyên
  Hắc Hiệp Đại Chiến Thánh Bài 2
  Đặc Cảnh Diệt Ma
  Khử Ma Đạo Trưởng
  Cương Thi Diệt Tà
  Sự Hình Thành Của Đế Chế Mông Cổ
  NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ CỦA GIẢI GOLF PHÚ MỸ HƯNG 2016